13 lutego w restauracji JOANNA w Ligocie Górnej odbyło się spotkanie podsumowujące działalność doradczą za 2013 rok organizowane przez Terenowy Zespół Doradztwa Kluczborskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematem przewodnim spotkania była Ustawa o Integrowanej Ochronie Roślin, która weszła w życie z dniem 01 stycznia tego roku. Organizatorzy nie tylko omawiali plany działalności pod kątem Ustawy, debatowali nad jej odniesieniem do zeszłego roku, jak również dyskutowali nad jej praktycznym znaczeniem dla rolnictwa.

BMS Agripol sp. z o.o. miał zaszczyt gościć na niniejszym spotkaniu, podczas którego zaprezentował swoje rozwiązanie i propozycję współpracy dla Rolników objętych nowymi przepisami. Bacteriosol i Bacteriolit bowiem nie tylko spełniają wymogi nowej Ustawy, ale są silnym orężem w walce ze szkodnikami i patogenami roślin. Oba produkty są biologiczną metody zwalczania chorób i szkodników upraw, stają się więc w pierwszej linii przed środkami chemicznymi. Dzięki specyfice działania naszych produktów, stajemy się istotnym partnerem dla Rolnika w walce z chorobami upraw pod przewodnictwem Ustawy o Integrowanej Ochronie Roślin.

Firmę BMS Agripol na spotkaniu reprezentował pan Bogdan Pietruszczak, nasz lokalny Specjalista i Doradca Klienta, który z dumą opowiadał o możliwościach jakie nasza firma oferuje Rolnikowi w zakresie Integrowanej Ochrony Roślin.

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc