25 czerwca 2014 roku zostaliśmy zaproszeni przez jednego z naszych wieloletnich Klientów na dni otwarte Jego gospodarstwa. Dzięki gościnności i uprzejmości naszego Gospodarza, Pana Kazimierza Żuka udało nam się przy współpracy z firmą SOBAC zorganizować spotkanie, na którym mogliśmy zaobserwować i zaprezentować szerszemu gronu naszych Klientów efekty pracy Pana Kazimierza na naszym produkcie.  Byliśmy niezmiernie zaskoczeni zarówno odzewem wśród zaproszonych gości, chcących na własne oczy przekonać się o działaniu Bacteriosolu jak i przemiłą atmosferą zapewnioną przez Pana Kazimierza w trakcie spotkania.

Pan Kazimierz Żuk jest jednym z największych w swoim rejonie producentów buraków cukrowych. Od lat zajmuje się produkcją tych warzyw dla Südzucker Polska S.A. Musimy dodać, że w zeszłym roku, pan Kazimierz został nagrodzony przez swojego odbiorcę za najwyższy w regionie plon cukru z 1ha. Wyniósł on 19,16 tony i tym samym pozostawił daleko w tyle drugie miejsce. Niezmiernie miło nam jest wspomnieć, że wynik ten był otrzymany dzięki zastosowaniu nszego nawozu – Bacteriosolu.

Na gospodarstwie Pana Żuka wykonaliśmy badanie na 3 profilach glebowych. Pierwszy stanowił próbę wzorcową, gdzie w takich samych warunkach atmosferycznych i agrotechnicznych stosowane było zwykłe nawożenie NPK. Pan Kazimierz zawsze zostawia niewielki fragment pola w celach porównawczych, co pozwala Mu szybko i łatwo ocenić różnicę w stosowaniu różnego nawożenia.  Otrzymane przez nas wyniki pragniemy Państwu zaprezentować poniżej:

Profil wzorcowy (buraki):

1. Liczba otworów dżdżownic na 1 m²: 460.

2. Profil gleby:

a). 0-1 cm: jedyna warstwa charakteryzująca się kruchością gleby i wilgotnością.

b). 1-12 cm: gleba zbita, ciężka w obróbce.

c). 12-30 cm: gleba bardzo zbita, o jasnym zabarwieniu, liczba korzeni umiarkowana.

d). 30-55 cm: warstwa jeszcze bardziej zbita z niewielką liczbą korzeni. Na głębokości 30 cm zdecydowanie widoczne oddzielenie warstwy ornej i podglebia. Gleba o zabarwieniu zielonkawym, co świadczy o obecności nieprzyswajalnego żelaza.

e). 55-70 cm: warstwa z bardzo niewielką liczbą korzeni, mocno zbita, niemożliwa do rozkruszenia, żelazo nierozłożone na skutek braku dostępu powietrza (zielonkawy kolor).

f). 70-90 cm: wartwa pierwotnej plaży piaszczystej, brak obecności korzeni.

g). +90 cm: piasek o zielonym zabarwieniu.

Drugi profil jaki wykonaliśmy był profil glebowy na polu buraków cukrowych, gdzie Bacteriosol stosowano tylko rok. Wyniki bardzo miło nas zaskoczyły, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne jak i niedługi czas od zastosowania, nie spodziewaliśmy się tak diametralnej różnicy między oboma wykopami.

Bacteriosol 1 rok (buraki):

1. Liczba otworów dżdżownic na 1m²: 1020.

2. Profil gleby:

a). 0-5 cm: gleba bardzo krucha.

b). 5-14 cm: gleba delikatnie zbita, łatwa w obróbce, widoczne szczątki organiczne w trakcie rozkładu.

c). 14-35 cm: gleba luźna, niezbita, o ciemnym zabarwieniu, duża liczba korzeni oraz próchnicy. W warstwie 0-35 cm duża liczba korzeni, wiele otworów po dżdżownicach świadczących o aktywności tych zwierząt.

d). 35-50 cm: warstwa o strukturze mieszanej, dobrze przekształconej, luźna, z dużą liczbą korzeni i otworów dżdżownic, plastyczna.

e). 50-75 cm: warstwa trochę bardziej zbita, nadal duża liczba korzeni, gleba łatwa w obróbce.

f). 75-90 cm: warstwa bardziej piaszczystego żwiru, obecność starej plaży rzecznej, korzenie nadal występują na tej głębokości, otwory dżdżownic. Dobra wilgotność gleby do tej warstwy.

g). +90 cm: warstwa piaszczystej plaży, ze zdecydowanie mniejszą ilością korzeni, zabarwienie gleby właściwe, brak zielonkawego odcienia, co świadczy o dobrym natlenieniu i rozkładzie żelaza.

Ostatnim profilem jaki zbadaliśmy był wykop na polu rzepaku, gdzie Bacteriosol był stosowany przez 3 kolejne lata. Wyniki potwierdziły nasze oczekiwania wobec produktu, a uczestnicy spotkania mogli się przekonać o skuteczności Bacteriosolu, korzyściach jakie dla nich niesie, jak również uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Bacteriosol 3 lata (rzepak):

1. Liczba otworów dżdżownic na 1m²: 1620.

2. Profil gleby:

a). 0-9 cm: gleba bardzo krucha, z dużą liczbą korzeni i próchnicy

b). 9-30 cm: gleba bardzo krucha, z licznymi korzeniami, szczątki organiczne dobrze rozłożone, zdecydowanie więcej próchnicy niż w odpowiadających profilach nr 1 i 2, na burakach.

c). 30-39 cm: warstwa próchnicza dobrze wykształcona i delikatnie zbita, struktura gleby gruzełkowata, duża liczba drobnych korzeni.

d). 39-55 cm: warstwa dobrze zmieszana i delikatnie zbita , duże zagęszczenie korzeni, wiele korytarzy dżdżownic, warstwa w trakcie przekształcania się w próchnicę.

e). 55-70 cm: Warstwa starej plaży rzecznej, liczne drobne korzenie, gleba mocniej zbita niż w górnych warstwach profilu, ale nadal plastyczna i krucha, warstwa iłowo-gliniana.

f). 70-90 cm: warstwa piaszczystej plaży z dużą liczbą korzeni.

Brak zabarwienia świadczącego o obecności tlenku żelaza. Świadczy to o dobrym napowietrzeniu całego profilu i dostępności tlenu nawet w jego najniższych warstwach.

Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem, po którym mieliśmy czas na dyskusję oraz omówienie wyników otrzymanych w polowej analizie, jak i na rozmowę z panem Żukiem. Gospodarz bardzo chętnie opowiadał nam o swoich doświadczeniach w pracy z Bacteriosolem, korzyściach i wynikach jakie otrzymuje. Jego charyzma i obszerna wiedza rozwiały wszelkie wątpliwości gości.

Z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować panu Kazimierzowi za tak wspaniałą organizację Dni Otwartych, gościnność i uprzejmość jaką nas obdarzono. Pozytywne doświadczenia wyniesione ze spotkania z panem Żukiem zainspirowały nas do organizacji podobnych wizyt u naszych pozostałych Klientów, na które gorąco Państwa zapraszamy!

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc