Rogów Sobócki 31.08.2017 rok – Porównanie efektów koncepcji Bacteriosolu w poprawie struktury i żyzności gleby.

1. Doświadczenie zostało przeprowadzone u jednego z naszych wieloletnich klientów Pana Kazimierza Żuka. Profil glebowy został wykopany w dwóch miejscach, znacznie oddalonych od siebie na polu buraka cukrowego w miejscu w którym Bacteriosol stosowany był już od 6 lat. Dzięki temu sprawdziliśmy powtarzalność wyników doświadczenia, przez co wyniki te są bardziej miarodajne.

Dwa profile glebowe były wykopane na głębokość około 1,5 metra. Pierwszą rzeczą, która zwróciła naszą uwagę była bardzo duża wilgotność gleby. Pomimo bardzo suchej warstwy ornej, strefa próchnicza wykazywała się dużą wilgotnością. Wilgotność gleby dało zauważyć się nie tylko w warstwie próchniczej, ale na całej głębokości profilu glebowego aż do skały macierzystej. Jest to spowodowane bardzo dużą ilością otworów nie tylko korzeni roślin z bieżącej uprawy, ale również kanałów powstałych w wyniku schodzenia korzeni z poprzednich lat jak i wyjątkową liczbą otworów dżdżownic. Zadziwiające było z jaką łatwością wyrywaliśmy rosnące sporadycznie chwasty mimo wspomnianej górnej suchej warstwy ornej. Kolejną kwestią, która okazała się łatwa do zaobserwowania była głęboka warstwa próchnicza sięgająca 45 cm. Podczas ostatniego badania profilu glebowego u Pana Żuka na polach w czerwcu 2014 – tam gdzie jeszcze nigdy nie zastosowano Bacteriosolu strefa próchniczna sięgała 28 cm / tam gdzie zastosowany był 1 rok ok. 32 cm / zaś po 3 latach stosowania ok. 38-40 cm. Tegoroczne sierpniowe badanie przeprowadziliśmy na polu gdzie Bacteriosol stosowany jest już od 2011 roku... Zatem przyrost dodatkowej warstwy próchnicy w okresie wszystkich 6 lat stosowania zwiększył się o 17 cm., zaś w ostatnich 3 latach o ok.7cm. Przyglądając się dokładniej profilowi nie sposób było nie zauważyć licznych otworów glebowych spowodowanych występowaniem dżdżownic. Obecność tych pierścienic była zauważalna, zaś ilość otworów wydrążonych przez nie była bardzo duża. Ważną obserwacją była głębokość schodzenia korzenia głównego jak i korzeni włośnikowych. Występowanie ich było widoczne nawet przy samym dnie profilu glebowego. Przypuszczam, że gdyby dokopać się głębiej ich obecność byłaby również obserwowana. Tak głęboko pojawiające się korzenie, a właściwie kanaliki, które wytwarzają powodują lepsze napowietrzenie gleby, a co za tym idzie dotarcie tlenu do niższych warstw gleby, przeniknięcie wilgoci oraz pozostawiają po sobie materię organiczną w niższych warstwach gleby. Dodatkowo miejscami mogliśmy zauważyć pojawiającą się na korzeniach mikoryzę. Jak wspomniałem warstwa próchnicza sięgała do 45 cm, natomiast pod nią na głębokości 1 metra, można było zaobserwować warstwę starej plaży rzecznej. Zapach gleby był przyjemny, szczątki organiczne dobrze rozłożone ( na nielicznych resztkach słomy pszenicy, która stanowiła przedplon widać było obecność grzybów (biała otoczka) co można było również stwierdzić po jej zapachu). Temperatura gleby na całej głębokości była do siebie zbliżona, sięgała średnio 16,5 C, natomiast jej PH również zbliżone wahało się od 6,4 do 6,8 mierzone na całej głębokości. Praca z glebą chwilę po wykopaniu dołu była dość łatwa, natomiast następnego dnia pod wpływem wysokiej temperatury powietrza w warstwie do kilkunastu cm utrudniona. Charakterystyka obserwowanego buraka to jego dorodność, zdrowy piękny wygląd, podobna kalibracja przy większości widocznych bulwach, oraz łatwość z jaką dał się wyciągać z ziemi co mogli zaobserwować wszyscy obecni na doświadczeniu goście.


Doświadczenie Profil 1 Bacterisol 6 lat stosowania Profil 2 Bacteriosol – 6 lat stosowania
Plon właściwy Burak cukrowy Burak cukrowy
Przedplon Burak cukrowy, Rzepak, Pszenica Burak cukrowy, Rzepak, Pszenica
PH gleby 20cm: 6,62

40cm: 6,61

60cm: 6,20

20cm: 6,70

40cm: 6,64

60cm: 6,20

Temperatura gleby 20cm: 15,5

40cm: 15,4

60cm: 15,3

20cm: 16

40cm: 15,7

60cm: 15,7

Wilgotność Gleba wilgotna Gleba wilgotna
Głębokość warstwy żyznej 47 cm 45 cm
Głębokość zejścia buraka 32 cm 29 cm
Głębokość zejścia korzeni włośnikowych > =1 m > =1 m
Zapach Świeży, przyjemny Świeży, przyjemny
Szczątki organiczne Rozkładające się Rozkładające się
Obecność organizmów żywych Widoczne dżdżownice, dużo otworów Widoczne dżdżownice ,dużo otworów
Praca z glebą Pierwszego dnia łatwa, jednakże z powodu wysokiej temperatury powietrza w dniu doświadczenia nieco utrudniona Pierwszego dnia łatwa, jednakże z powodu wysokiej temperatury powietrza w dniu doświadczenia nieco utrudniona
Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc