Wszystkie przedstawione państwu zdjęcia mają charakter informacyjny. W prezentowanych materiałach nie ma żadnych manipulacji. Poniższe doświadczenia zostały wykonane na jednym gatunku gleb, przy użyciu tego samego sprzętu oraz przy zastosowaniu jednej odmiany rośliny i tej samej ochrony chemicznej w odniesieniu do konkretnego zdjęcia.  Zapraszamy do zapoznania z naszymi obserwacjami.

Kukurydza

Buraki

Rzepak

Pszenica

Ziemniaki

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc