DODATEK DO GNOJOWICY I OBORNIKA

BACTERIOLIT® Concentre

Co to jest Bacteriolit®?

Związek mikroorganizmów, które mają zdolność szybkiego przekształcania wszelkich form substancji organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (obornik, gnojowica, itd.) w próchnicę, co z kolei umożliwia uzyskanie większej masy substancji (mniejsze straty gazu) i większej ilości składników użyźniających glebę (znikome ługowanie).

ASPEKTY POZYTYWNE DLA HODOWCY I DLA ZWIERZĄT

- Poprawia środowiska w budynkach hodowlanych (mniejsze wydzielanie amoniaku, mniej nieprzyjemnych zapachów),

- Łatwy w stosowaniu,

- Zapobieganie wytwarzaniu się skorup w magazynach i w rowach na gnojowicę,

- Bardziej jednolity obornik.

-Wzrost zysków brutto

-Mniejsze straty w wyniku ługowania

- Mniejsze wydzielanie gazów w trakcie magazynowania oraz po rozrzuceniu na polu

- Zastąpienie nawożenia tradycyjnego i dostarczania wszelkich substancji użyźniających

- Reorganizacja form azotu zawartych w oborniku i gnojowicy

-Redukcja odległości w trakcie rozlewania nawozu

-Naturalnie kompostuje gnojowicę

-Lepsze dostarczanie roślinom składników pokarmowych

-Optymalizacja zarządzania azotem

- Poprawa struktury gleby

- Lepsza odporność roślin na stres wodny

Chociaż końcowym efektem Bacteriolitu jest poprawa żyzności gleby i jakości naszych plonów, nie możemy zapomnieć o równie ważnym znaczeniu tego preparatu w samej hodowli zwierząt i produkcji nawozów gospodarczych.

ZASTOSOWANIE

Wyróżniamy 3 różne metody aplikacji Bacteriolitu:

●Bezpośrednio na ściółkę w pomieszczeniach gospodarczych ●Na pryzmy z obornikiem po jego wywiezieniu z obory ●Do zbiorników z gnojowicą/gnojówką
●Zalecamy stosowanie Bacteriolitu bezpośrednio na ściółkę w oborach i stajniach nie tylko ze względu na dłuższy czas pracy jaki dajemy preparatowi, ale także na korzyści jakie to za sobą niesie.

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że Bacteriolit aplikowany na ściółkę od samego początku zapobiega stratom azotu i gwarantuje wiązanie go w oborniku. Dowodem tego procesu obserwowanym przez hodowcę jest znaczne ograniczenie zapachu amoniaku w oborze (lotnego związku azotu) a co za tym idzie również owadów. Zaznaczyć należy jednocześnie, że ograniczenie ilości amoniaku wpływa bardzo pozytywnie na stan  zdrowia i samopoczucia zwierząt. Ponadto poprzez transformację i rozkład obornika preparat powoduje zatrzymanie wody w strukturach nawozu. Obornik jest dobrze przetransformowany, ma postać gąbczastą, nie wysycha na powierzchni, nie tworzy sklepisk. Warto zaznaczyć, że szkodliwa wilgoć w oborach zostaje zlikwidowana, przez co zwierzęta rzadziej zapadają na choroby stawów, kopyt, dróg oddechowych a także znacznie mniej obserwujemy zakażeń bakteryjnych skóry, kopyt, racic i wymion.

●Bacteriolit powoduje szybki i daleko idący proces rozkładu materii organicznej zawartej w ściółce zwierząt, który rozpoczyna się już w momencie składowania obornika. Dobre natlenienie obornika, dostatek wody oraz bogadztwo w materie organiczną umożliwiają mikroorganizmom zawartym w Bacteriolicie szybki jej rozkład, co znacznie wzbogaca nawóz, a dodatkowo jest on zdecydowanie łatwiejszy do wywiezienia i rozprowadzenia. ●Dzięki Bacteriolitowi otrzymujemy z obornika pełnowartościowy nawóz gospodarczy, bogaty w makro i mikro elementy, który z powodzeniem w pełni zaspokaja potrzeby nawozowe gleby. Stosując wzbogacony Bacteriolitem obornik nie zalecamy dodatkowego nawożenia mikroskładnikowego łącznie z rezygncją z dodatkowego nawożenia azotowego.

●Stosowanie Bacteriolitu na pryzmach z obornikiem umożliwia dokładnie taką samą transformację obornika w pełnowartościowy nawóz gospodarczy, jednakże należy pamiętać, że pomijane są aspekty zdrowotne zwierząt i dobroczynny wpływ na warunki sanitarne w pomieszczeniach gospodarczych. ●Bacteriolit stosowany w zbiornikach na gnojowicę i gnojówkę dodatkowo zapobiega tworzeniu się tzw. kożucha, który utrudnia, a często uniemożliwia prawidłowe opróżnienie zbiornika. Jest to ważne ze względów praktycznych dla rolnika.

Podsumowanie

Poprawienie struktury gleby poprzez jej uporządkowanie, ●Tworzenie zasobnego rezerwuaru dla składników odżywczych i wody ●Produkcja próchnicy ●Umożliwienie swobodnego obieg materii organicznej i nieorganicznej w glebie ●Regulowanie pH gleby bez potrzeby wapnowania ●Zawartość kompleksowej flory bakteryjnej i grzybicznej – uniwersalność dla każdego rodzaju gleby ●Nie powoduje wyczerpywania się minerałów w glebie, a wręcz odblokowuje dodatkowe ścieżki ich przemiany poprzez procesy życiowe szerokiego wahlarza mikroorganizmów. ●Zawartość w skladzie umiejętnie wyselekcjonowanych szczepów bakterii, grzybów i pierwotniaków. ●Gwarantuje poprawę zdrowia upraw oraz ich zwiększoną odporność na patogeny i stres środowiskowy.

Zapamiętaj

●Bacteriolit to preparat do bezpośredniego stosowania na nawozy gospodarcze. ●Dawka końcowa Bacteriolitu na 1 ha pola to 25-30 kg. W zależności więc od ilości wywożonego obornika, dawkę na 1m³ należy ustalić indywidualnie. ●Najbardziej efektywnym stosowaniem Bacteriolitu jest wysiewanie go bezpośrednio w pomieszczeniach gospodarczych. Daje to nie tylko wystarczająco dużo czasu na rozkład obornika i jego transformację, ale wpływa jednocześnie pozytywnie na stan zdrowia zwierząt i warunki panujące w oborach. ●Obornik wzbogacony Bacteriolitem jest sam w sobie pełnowartościowym nawozem, uprawa nie wymaga dodatkowego nawożenia mikroskładnikowego. ●Ważnym aspektem jest również sama transformacja obornika, który staje się delikatniejszy, bardziej puszysty, mniej śmierdzący i nie zawiera nierozłożonej słomy, przez co praca z nim jest znacznie łatwiejsza.Równie istotnym elementem jest likwidacja kożucha w zbiornikach z gnojowicą.

Bacteriolit przekształca gnojowicę w pełnowartościowy nawóz gospodarczy, zapobiega stracie składników mineralnych oraz przyśpiesza rozkład i waloryzację substancji organicznych. ●Bacteriolit stosowany w zbiornikach na gnojowicę i gnojówkę zapobiega tworzeniu się kożucha, przez co nie ma potrzeby jego mechanicznego rozbijania, a to znacznie ułatwia opróżnianie zbiornika. ●Kolejnym czynnikiem jest brak wydzielania amoniaku czyli likwidacja nieprzyjemnego zapachu, co znacznie poprawia komfort pracy i zapewnia zdrowsze warunki otoczenia. ●Bacteriolit na pryzmach waloryzuje składowany obornik, zapobiega stratom azotu, wody i składników mineralnych, poprawia jego składowanie i przyśpiesza transformację słomy.

Dostępny w opakowaniach typu BB 500 kg oraz w workach 20 kg -paleta 500kg

UWAGI

NIE STOSOWAĆ RAZEM z produktami o działaniu antyseptycznym: superfosfaty, wapno niegaszone, środki dezynfekujące. W przypadku przeprowadzania dezynfekcji należy zastosować produkt Bacteriolit® po 15 dniach od jej zakończenia.

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc