Szanowni Klienci

Od 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO).

Firma BMS AGRIPOL zapewnia zgodny z regulacjami poziom zabezpieczenia informacji oraz zgodne z przepisami prawa przetwarzanie Państwa danych – również osobowych.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO przekazujemy Panu/Pani informacje w zakresie przetwarzania Państwa danych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest BMS AGRIPOL Sp. z o.o. 100 Kolbuszowa NIP: 792-22-13-133, REGON 180335637
  Kontakt telefoniczny: 515-276-023 lub 505-996-821
  Mailowy: info@bms-agripol.pl
  Poprzez formularz kontaktowy na stronie www.bms-agripol.pl
 2. Ma Pan/Pani prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi jakiekolwiek wątpliwości, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 3. Pana/Pani dane osobowe  przetwarzamy w następujących celach:

  a) realizacji umowy sprzedaży w ramach której świadczymy nasze usługi na Pana/Pani rzecz
  b) związanych z wystawieniem faktury VAT – jeżeli chce Pan/Pani otrzymać wyżej wymienionym dokument księgowym wystawiony w związku ze zrealizowaną usługą sprzedaży

  c)przechowyania Pana/Pani danych w bazie klientów naszej firmy

 4. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne, w celu zrealizowania umowy sprzedaży
 5. Pana/Pani dane przetwarzamy na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w zakresie wykonania umowy sprzedaży i realizacji zlecenia otrzymanego od Pana/Pani
  b) W ramach serwisu podstawą naszego działania jest dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
  c) Art. 6 ust. 1 lit a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych  drogą elektroniczną
 6. Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:
  a) firmom kurierskim realizującym w ramach spedycji doręczenie i odbiór przesyłki
  b) przedstawicielom handlowym, podwykonawcom mającym umowę z naszą firmą
  c) nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
 7. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym:
  a) ustanie cel, dla którego zostały zebrane,
  b) lub zostanie wyrażony sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych.
Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc