BACTERIOSOL

BADANIA MARCELA MÉZY

Bacteriosol jest organiczną substancją użyźniającą, która umożliwia humifikację wszelkich form substancji organicznych. Sprzyja szybkiemu wytwarzaniu próchnicy oraz zwiększa ilość kompleksu glino-próchniczego oraz żyzność gleb. Zastępuje w sposób naturalny wszelkie rodzaje nawożenia mineralnego, organicznego i wapniowego.

W pierwszej kolejności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na temat dla nas priorytetowy – na zdrowie i jakość naszych plonów. Szkodliwe substancje chemiczne zawarte w konwencjonalnych nawozach trafiają do gleby, a stamtąd są pobierane przez rośliny i magazynowane w jej poszczególnych elementach, takich jak korzeń, łodyga, liście. Zawierają one w swoim składzie nie tylko metale ciężkie, ale również związki toksyczne i szkodliwe dla zwierząt i ludzi. Bacteriosol  to preparat w pełni naturalny, produkowany bez użycia środków chemicznych przez co gwarantuje nam zdrowsze i lepsze jakościowo plony, spełniające najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe.

SKUTECZNOŚĆ I SPOSÓB DZIAŁANIA

Zadaniem Bacteriosolu  jest nie tylko poprawa jakości uprawianych roślin, ale także zwiększenie ich plonowania. Mechanizm działania tego produktu opiera się w głównej mierze na zwiększonej produkcji próchnicy, regulacji procesów zachodzących w glebie, normalizacji obiegu wody oraz prawidłowej przemianie składników pokarmowych. Dzięki tym wszystkim czynnikom gleba jest optymalnie przygotowana do przyjęcia rośliny, umożliwiając jej wykorzystanie w całości swojego potencjału genetycznego i osiągnięcie maksymalnego pułapu plonowania. Dodatkowo prawidłowy obieg i proces magazynowania wody zapewnia jej dostatek w całym okresie wegetacji, jednocześnie zapobiegając zastoiskom wodnym, które sprzyjają gniciu i psuciu się roślin w okresach intensywnych opadów. Efekty działania zauważamy już w pierwszym roku stosowania Bacteriosolu  a szczególnie widoczne są w przypadku gleb z problemami, gdzie nasz preparat ma obszerne pole działania.

Na skutek wprowadzenia do gleby szerokiego zestawu mikroorganizmów i uzdatnienia ich procesów życiowych, jak również odpowiedniego natlenienia i napowietrzenia gleby, obserwujemy samoczynną regulację pH. Dzieje się tak w wyniku wprowadzenia zrównoważonych ilości mikroorganizmów, które antagonistycznie się wypierają i regulują, jak również na skutek odpowiedniej przemiany jonów w obecności tlenu. Prawidłowe pH gleby jest niezbędne do prawidłowego przebiegu pobierania składników pokarmowych z gleby, właściwej przemiany związków organicznych, regulacji osmozy w korzeniach roślin okopowych i ograniczenia stresu środowiskowego na całej długości pobierania korzenia.

Często obserwujemy, że rolnicy mimo właściwego pH ich gleby stosują wapno w celu szybszego rozłożenia szczątek roślinnych pozostawianych na polu. My zalecamy zastąpienie tego procesu przez wykorzystanie Bacteriosolu, bowiem nadmierna obecność wapna w górnej warstwie gleby sprawia że jest ono wiązane w kompleksie glino-próchniczym w ilości dużo większej niż optymalna. Wapno zajmując miejsce potrzebnych jonów innych pierwiastków jednocześnie przyczynia się do powstawania stresu dla korzeni roślinnych. Korzenie na różnej głębokości odczuwają wahania pH przez co zaburzony jest proces równomiernego pobierania składników pokarmowych i wody na całej ich długości.
Zalecamy w takich przypadkach stosowanie Bacteriosolu z tego względu, że nie tylko transformuje on resztki pozostawione na polu szybko i skutecznie, ale jednocześnie wspomaga regulację pH pozwalając go utrzymać na właściwym poziomie w całym przekroju gleby.

Korzyści z zastosowania Bacteriosolu:

Należy jednocześnie wspomnieć o korzyściach ekonomicznych dla rolnika, które są równie ważne jak aspekty agronomiczne. Stosowanie Bacteriosolu  wiąże się z obowiązkowym ograniczeniem o 30% wyjściowej dawki azotu oraz całkowitą rezygnacją lub znaczącym ograniczeniem nawożenia mikroskładnikowego, co powoduje zmniejszenie nakładów finansowych na nawożenie. Ponadto poprawa struktury gleby, która zwalnia rolnika z orki głębokiej, a w niektórych przypadkach z orki w ogóle, rezygnacja z wapnowania gleby i stosowania dodatkowych środków ochrony roślin umożliwia ograniczenie liczby przejazdów po polu. Wiąże się to oczywiście nie tylko ze zmniejszeniem wydatków na paliwo, ale także czasu pracy.

Bacteriosol umożliwia:

  • optymalizację plonów,
  • poprawę struktury, a tym samym żyzności gleby,
  • lepszą odporność roślin w warunkach suszy i poprawę ich systemu korzeniowego,
  • naturalne zastąpienie mineralnego lub organicznego nawożenia, bardziej doceniając mineralne i organiczne składniki gleby,
  • ograniczenie strat w wyniku ługowania składników rozpuszczalnych, w tym azotanów,
  • zmniejszenie zanieczyszczenia, jak również wykorzystanie go jako narzędzia służącego sprostaniu przepisom w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska,
  • magazynowanie węgla,
  • poprawę rentowności gospodarstwa

Oraz:

Tworzenie zasobnego rezerwuaru dla składników odżywczych i wody

Produkcję próchnicy

Umożliwienie swobodnego obiegu materii organicznej i nieorganicznej w glebie

Regulowanie pH gleby bez potrzeby wapnowania

Poprawienie struktury gleby poprzez jej uporządkowanie,

Zawartość kompleksowej flory bakteryjnej i grzybicznej – uniwersalność dla każdego rodzaju gleby

Nie powoduje wyczerpywania się minerałów w glebie, a wręcz odblokowuje dodatkowe ścieżki ich przemiany poprzez procesy życiowe szerokiego wahlarza mikroorganizmów.

Zawartość w składzie umiejętnie wyselekcjonowanych szczepów bakterii, grzybów i pierwotniaków.

Gwarantuje poprawę zdrowia upraw oraz ich zwiększoną odporność na patogeny i stres środowiskowy.

W jaki sposób prawidłowo go stosować:

Bacteriosol stosujemy  jesienią po zakończeniu prac polowych bądź wczesną wiosną najlepiej 2 tygodnie przed rozpoczęciem prac, w dawce 100 kg/ha. Niezwykle korzystne jest zastosowanie Bacteriosolu latem na ściernisko w podwójnej dawce 200 kg/ha jako zasilenie na okres 2 lat, przy spełnionym warunku dostatecznej wilgoci panującej w środowisku.

Bacteriosol zastępuje naturalnie:

-wszystkie rodzaje nawożenia podstawowego,

-substancje użyźniające na bazie wapnia lub organiczne oraz umożliwia ograniczenie nawożenia azotowego.

Bacteriosol a dodatkowe nawożenie:

Rezygnacja z nawożenia makro i mikroskładnikowego jest niezmiernie istotna ze względu na na środowisko pracy Bacteriosolu. Wprowadzanie do gleby dodatkowych pierwiastków zaburza znacząco procesy życiowe mikroorganizmów wchodzących w skład naszych preparatów i zmniejsza szansę na poprawne uruchomienie wszystkich niezbędnych procesów. Zaburzenie równowagi środowiskowej w glebie powoduje aktywację i przebieg tylko niektórych przemian i procesów dla których zaburzone warunki okazują się korzystne. Jednocześnie nadmiar któregokolwiek z mikroelementów hamuje nam proces jego powstawania na drodze naturalnej ze względu na zbyt dużą liczbę jonów tego pierwiastka w przestrzeni glebowej.

UWAGI

NIE STOSOWAĆ JEDNOCZEŚNIE z produktami chemicznymi o działaniu bakteriobójczym, chwastobójczym ani z wapnem niegaszonym, superfosfatami, pestycydami itd.

Zachować minimum 2 tygodniowy okres po zastosowaniu Bacteriosolu® lub po zastosowaniu jakiejkolwiek operacji chemicznej.

PODSUMOWANIE:

Bacteriosol rozsiewamy, nie przysypujemy, umożliwiamy mu dostęp do tlenu

Stosując Bacteriosol nie wapnujemy gleby

Przestrzegamy 14-dniowego okresu karencji przy stosowaniu herbicydów, pestycydów i innych środków chemicznych

Ograniczamy nawożenie azotowe

Ograniczamy lub najlepiej rezygnujemy z nawożenia mikroskładnikowego.

Wykluczamy orkę głęboką, która niszczy i dezorganizuje próchnicę

Pamiętajmy : wysiewanie Bacteriosolu powinno odbywać się w odpowiednich warunkach o odpowiedniej wilgotności oraz dodatniej temperaturze.

SKŁAD

W skład produktu wchodzą substancje pochodzenia roślinnego, substancje mineralne i mieszanka naturalnego kompostu roślinnego.

Dostępne są opakowania

Paleta Big bag
1 tona (40 x 25 kg) 600 kg

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc