Bacteriosol dnia 8.06.2009 otrzymał świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym i został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby pod nr NE/111/2009.  Stosowany na powierzchnię gleby, zgodnie z zaleceniami zapewnia wysoki i stabilny plon. Dzięki zastosowaniu Bacteriosolu w uprawach ekologicznych możliwe jest uodpornienie rośliny na czynniki stresowe np. susza, nadmiar wilgoci.

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc