BACTERIOSOL® BOOSTER 50UAB

Marcel MEZY Technologies®

NAWÓZ ORGANICZNY, NF U44-051

Produkt użytkowy w rolnictwie biologicznym zgodnie z rozporządzeniem (CE) nr 834/2007 z rolnictwa biologicznego. Produkt zgodny z NOP.

Skład: Materiały roślinne zmieszane: materiały roślinne, minerały pochodzenia roślinnego, melasa, wybór naturalnych roślin kompostowanych z mikroorganizmami aktywnymi pochodzącymi z technologii Marcela MÉZY.

88% materii suchej, 50% substancji organicznej, 2% azotu ogółem, z którego 2% azotu organicznego niemocznikowego w produkcie brutto; C/N12; 1% K2O w produkcie brutto; 0,6% MgO w produkcie brutto.

Użycie: Bacteriosol® Booster 50 UAB poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Stosowany podczas siewu w dawce 50 kg/ha w warunkach sprzyjających (ciepło i wilgotność), z dala od udziału szkodliwych produktów dla mikroorganizmów.

Zalecane stosowanie: Nie spożywać. Umyć i wysuszyć ręce po użyciu, choć Bacteriosol Booster 50 UAB jest bezpieczny dla zdrowia.

Przechowywać z dala od deszczu, słońca i ryzyka skraplania w workach. Ewentualne wystąpienie pleśni jest normalne, są to szlachetne formy pleśni.

OKRES PRZYDATNOŚCI 2 LATA.

Galeria upraw

Copyright BMS Agripol sp. Z.O.O

Power Pc